Zakres usług

Profilaktyka ortodontyczna

 

Profilaktyka ortodontyczna to nic innego jak wykorzystywanie w rozwoju dziecka czynników, które prawidłowo kształtują wzrost i rozwój szczęk, zębów oraz wszystkich funkcji narządów żucia.

Szkodliwe nawyki takie jak ssanie palca, smoczka, długotrwałe karmienie butelką czy schorzenia laryngologiczne lub przedwczesna utrata zębów najczęściej z powodu próchnicy zaburzają prawidłowy rozwój i mogą prowadzić do wad zgryzu.

Profilaktyka polega na przywracaniu prawidłowej czynności narządu żucia poprzez stosowanie ćwiczeń mięśniowych, przywracanie prawidłowego połykania i oddychania. Stosuje się w tym celu często proste aparaty typu: płytek przedsionkowych, trainerów i utrzymywaczy przestrzeni po przedwcześnie utraconych zębach mlecznych w celu zachowania miejsca dla zębów stałych.

Leczenie ortodontyczne

 

Wszyscy wiemy jak ważny jest dla współczesnego człowieka piekny i zdrowy uśmiech.
Ortodoncja ma na celu przywrócenie takiego uśmiechu, ale również a może przede wszystkim poprawę wyglądu twarzy i uzyskanie optymalnej funkcji narządu żucia.
Prawidłowy zgryz warunkuje właściwą czynność jamy ustnej,artykułowanie dźwięków,
poprawia funkcję stawów skroniowo-żuchwowych i wreszcie zmniejsza podatność na
urazy (wystające zęby),choroby przyzębia i próchnicę zębów.

Leczenie dzieci

Najlepszym wiekiem u dzieci na pierwsza wizytę ortodontyczną jest czas przypadający na początek wymiany zębów mlecznych –ok.6-7 roku życia. Wiele wad u dzieci w tym wieku można wyleczyć całkowicie stosując aparaty ruchome jednoszczękowe , czy dwuszczękowe tzw. czynnościowe. Wczesne leczenie ortodontyczne może być początkiem bardziej złożonego, póżniejszego leczenia np. aparatem stałym.

Leczenie młodzieży

U młodzieży kiedy uroda i piękny uśmiech nabierają ogromnego znaczenia można przeprowadzić pełne leczenie ortodontyczne. Jest to bardzo dobry czas ,ponieważ zwykle obecne są już wszystkie zęby stałe, wciąż jest to rosnący organizm, a ponadto wzrasta już świadomość konieczności stosowania właściwej higieny jamy ustnej i dobrej współpracy z lekarzem

Leczenie dorosłych

Leczenie dorosłych we współczesnej ortodoncji nie ma ograniczeń wiekowych..Najczęściej leczenie takie prowadzi się aparatem stałym, przy zastosowaniu małych sił. Ze względu na obecne braki zębowe i wady szkieletowe , leczenie dorosłych może być rodzajem kompromisu polegającego na korygowaniu defektów estetycznych ,z którymi pacjent się zgłasza, ale nie zawsze możliwe jest pełne wyleczenie wady zgryzu. Po leczeniu konieczne jest długie leczenie retencyjne.

Leczenie przedprotetyczne

U dorosłychma na celu takie ustawienie zębów, aby praca protetyczna była optymalna pod względem fizjologii i estetyki. Po utracie zębów dochodzi do przemieszczeń i nachyleń zębów sąsiednich w kierunku luki poekstrakcyjnej. Uniemożliwia to często wykonanie prawidłowego uzupełnienia protetycznego. Leczeniem ortodontycznym można przesuwać zęby wzdłuż wyrostka, odtworzyć miejsce dla zęba brakującego, czy dla implantu, czy ustawić równolegle filary zębowe pod przyszły most.

Zęby zatrzymane

W praktyce ortodontycznej coraz częściej spotykamy się z przypadkami zębów zatrzymanych w wyrostku zębodołowym. Najczęściej są to kły górne i dolne oraz przedtrzonowe .Przy zastosowaniu leczenia aparatami stałymi możliwe jest wprowadzenie takich zębów do łuku . Czasami wystarczy odtworzenie miejsca i ząb samoistnie zaczyna się wyrzynać .Jednak w wielu przypadkach konieczne jest chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego i stopniowe sprowadzanie go do łuku za pomocą wyciągów. Jest to najlepsze rozwiązanie ,bo pacjent zachowuje swój ząb, nie musi go uzupełniać protetycznie , ani implantologicznie,ale zdarzają się przypadki, dość rzadko ,kiedy ząb jest tak niekorzystnie umiejscowiony,że nie daje się sprowadzić i trzeba go usunąć .

Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne

Leczenie trudnych wad szkieletowych polega na ortodontycznym przygotowaniu zębów w ścisłej współpracy z chirurgiem szczękowo-twarzowym przed zabiegiem operacyjnym .Po zabiegu zwykle pacjent nosi jeszcze jakiś czas aparat celem stabilizacji i pełnego ustawienia zgryzu. Dotyczy to różnych wad szkieletowych, ale
najczęściej pacjentów z nadmiernym wielkością żuchwy tzw progenią, co widoczne jest w rysach twarzy i znacznie zaburza prawidłową funkcję narządu żucia .

Leczenie logopedyczne

 

Prawidłowa mowa dla każdego człowieka jest niezbędnym warunkiem życia.
Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, przyjaźni, poznawanie świata, rozwój intelektualny i ogólnie szeroko pojęte prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nieprawidłowości w rozwoju prawidłowej mowy widoczne są już w wieku kilku lat.
Jest to najlepszy czas na logopedyczną rehabilitację narządu mowy.

mgr logopedii Emilia Rudzka
Telefon do rejestracji: 600 894 526