Zakres usług

Leczenie logopedyczne

 

Prawidłowa mowa dla każdego człowieka jest niezbędnym warunkiem życia.
Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, przyjaźni, poznawanie świata, rozwój intelektualny i ogólnie szeroko pojęte prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nieprawidłowości w rozwoju prawidłowej mowy widoczne są już w wieku kilku lat.
Jest to najlepszy czas na logopedyczną rehabilitację narządu mowy.

mgr logopedii Emilia Rudzka
Telefon do rejestracji: 600 894 526